zaterdag 18 februari 2017

Parking @ Korsfjorden (Sør-Varanger)

 ......aalscholver.....
 .....en of andere soort dolfijn of bruinvis in de fjord!

Geen opmerkingen: