zaterdag 15 oktober 2016

Norsk - Russisk grense / Norwegian - Russian borden @Grense Jakobselv

 Områderestriksjoner - Resticted area

Geen opmerkingen: