zondag 30 augustus 2015

Rødberg ''krigsminne'' oorlogsmonument

Rv40 Nore og Uvdal

Geen opmerkingen: