zaterdag 25 oktober 2014

Sortland ''Blåbyen'' blå dør.

                                                                     i en krok avbyen
                                                                     lever stillheten
                                                                     for å få tak i stillheten
                                                                     må du finne kroken

Geen opmerkingen: