dinsdag 22 juli 2014

Skjombrua (Skjomen bru) E6 veiarbeid (bruarbeid!)

Ved redt lys stopp her!!
 ......road to Narvik.

Geen opmerkingen: