zaterdag 20 juli 2013

Vålasjø jernbanestasjonen hogd overhavet 942,6m #2

Dovrefjell hogd overhavet 942,6m 

Geen opmerkingen: