zaterdag 12 maart 2011

Nasjonal turistveg Lofoten

Å het eindpunt van de Nasjonal turistveg Lofoten die grotendeels de E10 volgd.

Geen opmerkingen: