zondag 12 september 2010

Velkommen til Skutvik

Porten til Lofoten, maar hoelang nog?

Geen opmerkingen: